Nordic Quality
Management AB  
             _dsc0040.jpg      _dsc0306.jpg       _04_dsc_6261.jpg  
Start Tjänster Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Utbildningar Lagbevakning Om företaget Referenser Kontakt English

Arbetsmiljö


Ett systematiskt arbetsmiljöarbete minskar risker för fysisk och psykisk ohälsa för anställda. En god arbetsmiljö kan dessutom bidra till en ökad god hälsa hos personalen som i sin tur ökar företagets effektivitet och konkurrenskraft. Ett systematisk arbetsmiljöarbete inkluderar arbetsmiljöpolicy, riskbedömning och mål med handlingsplan. Arbetsmiljöarbetet kan utgå ifrån OHSAS 18001 och/eller AFS 2001:1. Kan även innefatta systematiskt brandskyddsarbete. Vi kan hjälpa till med lösningar för riskbedömningar, mätning av medarbetarnöjdhet, upprätta lagförteckningar, 
utbildningar, skyddsronder m.m.


Copyright © 2012 Nordic Quality Management AB