Nordic Quality
Management AB  
             _dsc0040.jpg      _dsc0306.jpg       _04_dsc_6261.jpg  
Start Tjänster Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Utbildningar Lagbevakning Om företaget Referenser Kontakt English

Kvalitet


Med ett effektivt kvalitetsledningssystem blir det lättare att möta de krav som
finns från kunder och omvärlden. Genom exempelvis processkartläggning och mätning av kundtillfredsställelse skapas en bra plattform och en möjlighet hela tiden förbättra
och utveckla företaget.

Ett kvalitetsledningssystem behöver inte alls vara krångligt och byråkratiskt, tvärtom skall det fungera som ett effektivt verktyg att driva sitt företag på. Vi kan hjälpa till att hitta de rutiner och arbetsätt som passar ert företag och anpassa ledningssystemet utifrån er verksamhet. Det kan exempelvis vara när det gäller processkartläggning, dokumenthantering, IT-lösningar, mätningar av kundtillfredställelse m.m.

Bildprocess.png

Copyright © 2012 Nordic Quality Management AB