Nordic Quality
Management AB  
             _dsc0040.jpg      _dsc0306.jpg       _04_dsc_6261.jpg  
Start Tjänster Utbildningar Lagbevakning Om företaget Referenser Kontakt English

Lagbevakning


Få kontroll över den lagstiftning som berör er verksamhet.

Att hålla koll på all lagstiftning kan både vara svårt och ta tid, dock är det både viktig och nödvändigt för en verksamhet. Vi kan hjälpa Er med detta genom att upprätta förteckningar över lagar och uppdatera dessa regelbundet, detta gäller både miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftning. Uppdateringar sker normalt två gånger per år eller enligt överenskommelse.

Vi kan även medverka vid företagets utvärdering av lagefterlevnad, som är ett krav i ISO 14001 och OHSAS 18001. Kan också vara stöd vid verksamhetsutövarens egenkontroll för de företag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken.


pgraf.jpg _dsc0031-2.jpg 

Copyright © 2012 Nordic Quality Management AB