Nordic Quality
Management AB  
             _dsc0040.jpg      _dsc0306.jpg       _04_dsc_6261.jpg  

Om företaget


Företaget startade 2006 med namnet Martin Eklund Miljökonsult och drevs
som en enskild firma. I början på 2012 ombildades företaget till ett aktiebolag och fick namnet Nordic Quality Management AB. Nordic Quality Management AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Genom att erbjuda och utbildningar inom miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsområdet vill vi bidra till att utveckla företag och därmed stärka deras konkurrenskraft.

Om Martin

Genom arbeten som miljösamordnare, chef och konsult har jag många års erfarenhet av miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, både  med ledningssystem och utbildningar.
Jag har arbetat med både små och stora organisationer och varit med i processen från implementering till certifiering. Är godkänd som revisor vid tredjepartsrevisioner för ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, AFS 2001:1 samt FR2000. Jag har en magisterexamen i Samhällsgeografi med inriktning mot miljöplanering vid Göteborgs universitet.


Välkommen att kontakta mig för mer information om tjänster, referenser eller priser.me.jpg

Copyright © 2012 Nordic Quality Management AB