Nordic Quality
Management AB  
             _dsc0040.jpg      _dsc0306.jpg       _04_dsc_6261.jpg  

Tjänster


Ledningssystem

Vi kan fungera som stöd eller projektledare vid utveckling eller införande av ledningssystem för miljö, arbetsmiljö eller kvalitet. Ledningssystem kan införas för respektive område, läs mer om dessa tjänster på följande sidor, miljö, arbetsmiljö, kvalitet, men bäst effekt får man om man tar ett helhetsgrepp och arbetar med ett integrerat ledningssystem. Vi erbjuder hjälp med följande standarder, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001:1, FR2000 och Miljödiplomering.

Rådgivare eller samtalspartner
Rådgivare eller samtalspartner åt chefer, miljö- kvalitetssamordnare, eller andra nyckelpersoner i vardagliga eller strategiska frågor som rör drift och utveckling av ledningssystem eller verksamhet i övrigt.


Revisioner

Revisioner är ett mycket bra verktyg för att hitta förbättringspotentialen hos företag. Vi kan planera och genomföra revisioner av ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Kan också fungera som stöd i planering till företagens egna interna revisorer.

Utredningar / analyser
Sammanställa utredningar eller nulägesanalyser som inledning till ett bygga ett miljö-, eller arbetsmiljöledningssystem. Genomföra årliga miljöredovisningar eller andra typer av rapporter.


Copyright © 2012 Nordic Quality Management AB